Uncategorized

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران

نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران در اصفهان عملیات ساخت نخستین نیروگاه خورشیدی شناور ایران با ظرفیت یک مگاواتی با حضور استاندار اصفهان در نیروگاه شهید محمد منتظری آغاز شد. نیروگاه خورشیدی شناور بر آب یک مگاواتی، نخستین بار در کشور با هدف تولید...

Read more
آبگرمكن‌هاي خورشيدي – گامی در مسیر توسعه سبز انرژی

آبگرمكن‌هاي خورشيدي – گامی در مسیر توسعه سبز انرژی

” آبگرمکن های خورشیدی ” گامی در مسیر توسعه سبز انرژی آبگرمکن های خورشیدی كه طي سال‌های اخير وارد كشور شده اند، ابزارهاي مناسبي براي صرفه‌جویی در مصرف سوخت هستند. اين آبگرمکن ها شامل كلكتور خورشيدي گردآورنده، منبع ذخيره آب و ساير لوازم...

Read more