(PPA)مجوزهای نیروگاهی خورشیدی

مجوزهای نیروگاه های خورشیدی

مجوزهای نیروگاه های خورشیدی در راستای احداث نیروگاه خورشیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به شرایط مناسبی که در راستای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر با استفاده از قرارداد خرید تضمینی برق فراهم شده است. تقاضا برای احداث این نیروگاه ها افزایش یافته است. سیستم های فتوولتائیکی که ظرفیتشان بیشتر از 100 کیلووات باشد به عنوان مزرعه خورشیدی با ظرفیت نیروگاهی شناخته می شود. برای احداث سیستم خورشیدی با ظرفیت نیروگاهی نیاز به طراحی دقیق و اخذ مجوزهای لازم است. اخذ مجوزهای نیروگاه های خورشیدی و طراحی این سیستم ها از پیچیدگی برخوردار است. در این راستا شرکت مهرسان انرژی  در تمامی مراحل در جهت طراحی و اخذ مجوزهای مورد نیاز مشاوره و همکاری می کند.

شرکت مهرسان انرژی در راستای پروژه هاس احداث نیروگاه های مگاواتی تمامی مطالعات مورد نیاز جهت احداث نیروگاه های تحدید پذیر مانند مطلاعات اطلس خورشیدی ایران، مطالعات شبکه،محاسبه و تخمین انرژی تولیدی در نیروگاه، طراحی طرح اولیه و برآورد هزینه احداث نیروگاه را انجام می دهد.

همچنین شرکت در تمامی مراحل اخذ مجوزهای نیروگاه خورشیدی مانند مجوز مخیط زیست، مجوز اتصال به شبکه، مجوز دریافت زمین و مجوز اتصال به شبکه و تهیه قرارداد خرید تضمینی 20 ساله برق همکاری کرده و مشاوره های لازم داده خواهد شد.

 شرکت مهرسان انرژی خدمات دیگری نیز ارائه می کند که می توانید در صفحه خدمات آنها را مشاهده نمایید.

PPA