خدمات شرکت

مهرسان انرژی کرجخدمات شرکت

شرکت مهرسان انرژی با توجه به دانش فنی و نیاز کشور و همچنین با توجه به افزایش آلودگی هوا اقدام به مشاوره، طراحی،  تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های تجدیدپذیر نموده است
در زیر فعالیت ها و خدمات شرکت در زمینه های گوناگون همچون برق خورشیدی رامشاهده می کنید:

  • اخذ مجوز های مورد نیاز جهت عقد قرارداد نیروگاه های خورشیدی PPA
  • سیستم پمپ های آب خورشیدی
  • سیستم های متصل به شبکه Ongrid
  • سیستم های منفصل از شبکه Offgrid
  • سیستم های گرمایش خورشیدی Solar Water Heaters
  • روشنایی خورشیدی Solar Street Lights

برای اطلاع ازجزئیات خدمات و قیمت ها به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.