سیستم هوشمند کنترل پرده و شیر های رادیاتور

سیستم هوشمند کنترل پرده، شیر های رادیاتور و فن کوئل ها

جهت کنترل سیستم فن کوئل های موجود از طریق تاچ پنل و یا از راه دور می نوان جانمایی ترموستاتهای هوشمند به جای ترموستات های سنتی را انجام داد که در نتیجه آن تغییر دما، خاموش و روشن کردن، تغییر دور فن کوئل را می توان با اساس انتخاب کاربر یا براساس انجام سناریو های هوشمند در دست داشت.

شیر های برقی هوشمند به صورت جداگانه بر روی رادیاتور ها قابلیت نصب داشته و تاچ پنل فرامین مرتبط با ایجاد دمای مطلوب را صادر می کند.

تاچ پنل ارائه شده قابلیت انطباق با تمام موتور های پروده موجود در بازار را داشته و می تواند آن ها را در 4 جهت کنترل نماید. قابل ذکر است که موتور های پرده می توانند  از راه دور، از طریق تاچ پنل، گوشی های هوشمند و یا در سناریو های گوناگون و در هر فضا به صورت جداگانه کنترل شوند.

smart_mechanical

برای دیدن خدمات شرکت مهرسان انرژی در زمینه هوشمند سازی به صفحه هوشمند سازی مراجعه کنید.