پنل ورودی ساختمان و دوربین هوشمند واحد

پنل ورودی ساختمان و دوربین هوشمند واحد

پنل ورودی ساختمان و دوربین هوشمند واحد یکی از نوآوری های سیستم هوشمند مهرسان انرژی می باشد، این سیستم علاوه بر عملکرد به صورت دربازکن تصویری برای جلوی درب اصلی ساختمان و دربازکن تصویری برای جلوی درب واحد و امکان نمایش تصویر مراجعه کننده بر روی گوشی هوشمند امکان ثبت تصاویر را در پنل اصلی ساختمان و گوشی همراه را دارند. همچنین ارتباط نگهبان از طریف تلفن نگهبانی به جلوی درب ساختمان و واحد های همجوار در این سیستم مقدور می باشد.

smart bell

 برای دیدن خدمات شرکت مهرسان انرژی در زمینه هوشمند سازی به صفحه هوشمند سازی مراجعه کنید.