سیستم امنیتی هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند

سیستم امنیتی هوشمند یکی از مهمترین خواسته های منطقی از یک سیستم هوشمند می باشد، خوشبختانه ما برای این قسمت نیز راهکاری پیشنهاد می دهیم: با توجه به قابلیت های سیستم کنترل مرکزی هوشمند در سیستم ما که در داخل کشور منحصر به فرد می باشد امکان استفاده از ابعاد مختلف و نوین در جهت کنترل و حفظ امنیت خانه به وجود آمده است.

سیستم امنیتی هوشمند می تواند با قرار دادن مد دستگاه در حالت خروج از خانه به صورت خودکار شیرهای گاز را ییندد، در را قفل کرده و با استفاده از اپلیکیشن نصب شده با استفاده از دوربین های مدار بسته شما را از وصعیت خانه با خبر کند و در صورت ورود دزد به خانه با استفاده از سنسور حضور شما را از ورود فرد به خانه مطلع می کند.

سیستم امنیتی هوشمند با استفاده از سنسورهای مورد استفاده برای این سیستم می تواند قابلیت های گوناگونی در راستای تامین امنیت خانه داشته باشد، از سنسورهایی که می توان در این سیستم مورد استفاده قرار گیرد می توان به سنسور دود برای اطلاع از آتش سوزی، سنسور گاز برای اطلاع از باز بودن شیر گاز، سنسور CO2 برای اطلاع از نشط دود و….. اشاره کرد.

smartsecurity

برای دیدن خدمات شرکت مهرسان انرژی در زمینه هوشمند سازی به صفحه هوشمند سازی مراجعه کنید.